aespa – The 2nd Mini Album – Girls

รอบเกาหลี

รอบ mu-mo SHOP

รอบ SM GLOBAL SHOP

รอบ SM GLOBAL SHOP - DELUXE BOX

อ่านก่อนสั่งซื้อ สำหรับ aespa – The 2nd Mini Albulm ‘Girls’ Deluxe Box
 
ร้านสามติ่งคิด Deluxe Box ด้วยน้ำหนัก 0.5 กก. 
  1. หากน้ำหนักมากกว่าที่คิดไว้ขออนุญาตเก็บเพิ่ม โดยทางเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง แต่คิดว่ากล่องไม่น่าจะหนักเกิน 0.5 กก. นะคะ
  2. อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่าบริการจากทางชิปปิ้งได้ เนื่องจากค่าขนส่ง/ค่าน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ในปัจจุบัน หากมีการปรับเปลี่ยนจะมีการแจ้งอีกครั้งนึงค่ะ โดยส่วนตัว เราคิดว่าไม่น่ามีการปรับเปลี่ยนแบบฉุกละหุก แต่แจ้งให้ทุกคนทราบก่อนสั่งซื้อว่าอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้ได้ เพราะสินค้าพรีออเดอร์ค่อนข้างนาน