aespa – The 2nd Mini Album – Girls (Digipack Ver.)

350 ฿

⭐️ รบกวนอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงท้ายฟอร์ม เมื่อท่านทำการสั่งซื้อกับทางร้านถือว่าท่านยอมรับในทุกเงื่อนไขและข้อตกลง ⭐️

✅ ได้โปสเตอร์

🌷จ่ายรอบเดียว