[TH G.O] COUPNINI & LOPTTATTOO by @mylittlettattoo

220 ฿530 ฿

⭐️ รบกวนอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงท้ายฟอร์ม เมื่อท่านทำการสั่งซื้อกับทางร้านถือว่าท่านยอมรับในทุกเงื่อนไขและข้อตกลง ⭐️

❌ ปิดรับ: 24 ก.พ. 2565 (2 ทุ่ม)
💌 เริ่มจัดส่งสินค้า: ใช้เวลาผลิตตุ๊กตา 3-4 เดือน จะมาแจ้งวันที่แน่นอนอีกครั้ง (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงติดตามได้ที่ #สามติ่งอัพเดต)
📦 คาดการณ์ของถึงไทย: TBA

🌷จ่ายรอบเดียว