mu-mo SHOP

  • Original Trading Card สุ่ม 1 จาก 5 แบบ
    หากสั่งซื้อ 1 อัลบั้ม จะแรนด้อมไปให้
    หากสั่งซื้อ 2-4 อัลบั้ม จะแรนด้อมการ์ดไปให้ไม่ซ้ำเมม
    หากสั่งซื้อ 5 อัลบั้ม จะจัดส่งให้ครบทุกเมม
  • แบบ SET จะได้ของแถมเพิ่มเป็น Sticker สุ่ม 1 จาก 4 แบบ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางเว็บ mu-mo SHOP ส่งมาให้นะคะ เนื่องจากเคยมีกรณีของ NCT ที่บางทีชอบให้การ์ดซ้ำมา แต่จากประสบการณ์ที่เราเคยสั่ง mu-mo SHOP บั้มน้องเค้ก ยังไม่เคยได้การ์ดซ้ำค่ะ